Projektgrupp


Gruppen består av:

Svante Bergö Faktainsamling och idéer
inför band 8
editor@chalmamater.se
Vakant Marknadsföring sales@chalmamater.se