Chalma Mater


Band 7 blev klart i februari 2012.

Insamling av idéer och fakta inför band 8 har päbörjats.
Se vidare under "Projektgrupp".

Chalma Mater - kort presentation

Chalma Mater är Chalmers historia i bokform. En kavalkad i ord och bild, som på 1400 sidor i sju praktfulla band berättar om allt från Chalmers grundande 1829. till dagens välkända tekniska högskola och tekniska kompetenscentrum.

Bokverket skildrar Chalmers tekniska högskolas historia och utveckling och människorna på Chalmers: professorer, lärare, Emil och Emilia - kort sagt Chalmeristen i centrum. Det är fakta blandat med skrönor och episoder som beskriver livet på Chalmers, men samtidigt också livet i Göteborg. Det är historien om Chalmeristens "alma mater" - Chalma Mater.

De tidigare banden 1-6 omfattar åren 1780 - 1996.

Band 1, 1780 - 1864, sätter in Chalmers i sitt historiska Göteborgsperspektiv. Chalmerska Slöjde Skolan bildas. Skolans verksamhet liksom ett antal av dess tidiga lärare och elever presenteras.

Band 2, 1864 - 1903, behandlar hur Slöjdskolan med sin från starten avancerade utbildning övergår även formellt till teknisk läroanstalt. Ett mångfacetterat studentliv blomstrar bl. a. inom den illustra Teknologföreningen C.S.

Band 3, 1904 - 1926, behandlar hur Chalmersandan - känslan som förenar Chalmerister av alla åldrar - utvecklas och fördjupas. Chalmers tekniska institut agerar energiskt för att få ombildas till teknisk högskola.

Band 4, 1926 - 1949, innefattar bl.a. Chalmers övergång till statlig högskola. Studentliv med bl.a. studentkår och ingenjörsförening finner sin form liksom Cortege och Chalmersspex i moderna tappningar.

Band 5, 1950 - 1970, skildrar en epok av kraftfull expansion. Högskolan får moderna lokaler och Chalmeristen ett förnämligt kårhus. Chalmers forskning utvecklas dramatiskt på såväl bredd som djup.

Band 6, 1970 - 1996, innefattar bl.a. övergången till stiftelsehögskola vilket ger egen rådighet över verksamheten. Utbildning, studier och forskning stimuleras av omfattande internationella kontakter.

Band 7 omfattar åren 1997 - 2010.

Band 8 kommer att omfatta åren 2011 - ????.

Målgrupper

Huvudmålgruppen för Chalma Mater är de c:a 40 000 chalmerister som finns utspridda över hela världen.
En annan målgrupp är personer som av t.ex. historiska skäl är intresserade av utvecklingen i Göteborg där Chalmers är en viktig del.

Utformningen av band 7

Band 7 har utformats som de tidigare banden för att markera att det är en serie. Det omfattar ca 230 sidor i format 28x22 cm innehållande text och bilder.
Det kommer även att gälla band 8.

För framställningen och utgivningen av bokverket Chalma Mater svarar Stiftelsen Chalma Mater vilken för detta ändamål stiftats av Chalmers tekniska högskola, Chalmers Studentkår, Chalmersska Ingenjörsföreningen och Teknologföreningen CS. Ordförande i stiftelsen är prof. Sven B Andrsson.